Trang chủ Thiệp mới Gởi nhiều Điểm cao Sự kiện Trợ giúp Liên hệ

Xin chào Quý khách ( đăng nhập | Thành viên ) 23-Tháng 11-2017
Tìm kiếm


Sổ lịch
Tháng 11
25-27 Happy Thanksgiving
Tháng 12
24-26 Christmas 25-12
Tháng 01
01-03 Internacional New Year!

Thiệp hay
See the top rated eCards

You Are On My Mind!
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

Are You Thinking of Someone?
08-Tháng 03-2010

Trang Chủ » Giữ liên lạc
xếp ngẫu nhiên | xếp theo chủ đề | trước đến sau | sau đến trước | mặc định

Ảnh ngẫu nhiên
See the top rated eCards
Send an ecard
Keep In Touch... Always!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Day Blooming With Joy...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Stay Connected...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
You Are In My Heart...
08-Tháng 03-2010

Thiệp
See the top rated eCards
Send an ecard
Wanna Bug You!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wanna Keep In Touch With...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wanna Keep In Touch?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Warm Hugs!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wassup!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wassup?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
We Click Well Together!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
We're Moving!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
We've Moved To Our New Nest!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
What Makes You Smile...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
What's Happening At Your End?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
When Someone Is Away.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
When Someone Makes You Smile.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
When You Are Thinking Of...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
When You're Thinking Of Someone!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Why Did You Do That?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Why Dont You Love Me Anymore?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wish You Were Here...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wishing U A Great Day!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Yes You! The Cute One!
08-Tháng 03-2010
Trang thứ 12 - Tổng số trang là 13:
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »


[ Home ]
Giới thiệu


Gửi cho bạn | Trợ giúp | Bảo vệ riêng tư | Nội quy | Liên hệ
© 2010 - 99LờiYêu.com thay lời trái tim muốn nói