Trang chủ Thiệp mới Gởi nhiều Điểm cao Sự kiện Trợ giúp Liên hệ

Xin chào Quý khách ( đăng nhập | Thành viên ) 20-Tháng 06-2018
Tìm kiếm


Sổ lịch
Tháng 06
17-23 Father's Day 20-06

Thiệp hay
See the top rated eCards

You Are On My Mind!
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

Are You Thinking of Someone?
08-Tháng 03-2010

Trang Chủ » Giữ liên lạc
xếp ngẫu nhiên | xếp theo chủ đề | trước đến sau | sau đến trước | mặc định

Ảnh ngẫu nhiên
See the top rated eCards
Send an ecard
A Hello For Ya!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Box of Smiles...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Close By My Side...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I Miss You!
08-Tháng 03-2010

Thiệp
See the top rated eCards
Send an ecard
Wanna Bug You!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wanna Keep In Touch With...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wanna Keep In Touch?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Warm Hugs!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wassup!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wassup?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
We Click Well Together!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
We're Moving!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
We've Moved To Our New Nest!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
What Makes You Smile...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
What's Happening At Your End?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
When Someone Is Away.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
When Someone Makes You Smile.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
When You Are Thinking Of...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
When You're Thinking Of Someone!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Why Did You Do That?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Why Dont You Love Me Anymore?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wish You Were Here...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wishing U A Great Day!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Yes You! The Cute One!
08-Tháng 03-2010
Trang thứ 12 - Tổng số trang là 13:
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »


[ Home ]
Giới thiệu


Gửi cho bạn | Trợ giúp | Bảo vệ riêng tư | Nội quy | Liên hệ
© 2010 - 99LờiYêu.com thay lời trái tim muốn nói