Trang chủ Thiệp mới Gởi nhiều Điểm cao Sự kiện Trợ giúp Liên hệ

Xin chào Quý khách ( đăng nhập | Thành viên ) 20-Tháng 06-2018
Tìm kiếm


Sổ lịch
Tháng 06
17-23 Father's Day 20-06

Thiệp hay
See the top rated eCards

You Are On My Mind!
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

Are You Thinking of Someone?
08-Tháng 03-2010

Trang Chủ » Giữ liên lạc
xếp ngẫu nhiên | xếp theo chủ đề | trước đến sau | sau đến trước | mặc định

Ảnh ngẫu nhiên
See the top rated eCards
Send an ecard
Messaging A Hi!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Long Time No Hear!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Bubbly Hi!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Keep In Touch...
08-Tháng 03-2010

Thiệp
See the top rated eCards
Send an ecard
Just To Bring A Smile...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Keep In Touch Buddy!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Keep In Touch Cat.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Keep In Touch Message...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Keep In Touch!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Keep In Touch...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Keep In Touch...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Keep In Touch... Always!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Keep Smiling!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Kisses Across The Miles!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Know What's Nice About You?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Let Me Reduce The Miles...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Let Not Distance Matter!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Let's Catch Up!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Let's Catch Up!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Let's Keep In Touch!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Life Is So Dull Without You...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Long Time No Hear!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Long Time No See.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Long Time No See...
08-Tháng 03-2010
Trang thứ 6 - Tổng số trang là 13:
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »


[ Home ]
Giới thiệu


Gửi cho bạn | Trợ giúp | Bảo vệ riêng tư | Nội quy | Liên hệ
© 2010 - 99LờiYêu.com thay lời trái tim muốn nói