Trang chủ Thiệp mới Gởi nhiều Điểm cao Sự kiện Trợ giúp Liên hệ

Xin chào Quý khách ( đăng nhập | Thành viên ) 20-Tháng 06-2018
Tìm kiếm


Sổ lịch
Tháng 06
17-23 Father's Day 20-06

Thiệp hay
See the top rated eCards

You Are On My Mind!
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

Are You Thinking of Someone?
08-Tháng 03-2010

Trang Chủ » Giữ liên lạc
xếp ngẫu nhiên | xếp theo chủ đề | trước đến sau | sau đến trước | mặc định

Ảnh ngẫu nhiên
See the top rated eCards
Send an ecard
Call Up Soon!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Hello To That Special Someone.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Send A Long Distance Hug!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Travel To Be With You...
08-Tháng 03-2010

Thiệp
See the top rated eCards
Send an ecard
Looking For The Real Love.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Love At First Sight?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Love Hugging You...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Lucky!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Madly In Love With Someone?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Mail Hugs!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Make Your Friend Smile!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Messaging A 'Miss U'!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Messaging A Hi!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Mighty Miss!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miles Apart!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miles Between Us...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miles Melt Away...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss Someone?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss You Message...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss You So Much...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss You!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss You... Keep In Touch.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss Your E-mail!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss Your Hugs!
08-Tháng 03-2010
Trang thứ 7 - Tổng số trang là 13:
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »


[ Home ]
Giới thiệu


Gửi cho bạn | Trợ giúp | Bảo vệ riêng tư | Nội quy | Liên hệ
© 2010 - 99LờiYêu.com thay lời trái tim muốn nói