Trang chủ Thiệp mới Gởi nhiều Điểm cao Sự kiện Trợ giúp Liên hệ

Xin chào Quý khách ( đăng nhập | Thành viên ) 25-Tháng 04-2018
Tìm kiếm


Sổ lịch
Tháng 05
09-12 Mother's Day 09-05
Tháng 06
17-23 Father's Day 20-06

Thiệp hay
See the top rated eCards

You Are On My Mind!
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

Are You Thinking of Someone?
08-Tháng 03-2010

Trang Chủ » Giữ liên lạc
xếp ngẫu nhiên | xếp theo chủ đề | trước đến sau | sau đến trước | mặc định

Ảnh ngẫu nhiên
See the top rated eCards
Send an ecard
Wishing U A Great Day!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Have A Happy Day!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Life Is So Dull Without You...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Hello For Ya!
08-Tháng 03-2010

Thiệp
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss Your Mails...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Missing Someone?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Missing Someone?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Missing The Warm Moments...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Missing U Online!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Missing You Loads!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Missing You So Much!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Missing You!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Missing You... Keep In Touch.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Missing Your Son?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Most Wanted!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Never Need A Dictionary!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
No Fun Without 'U'!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
No Fun Without You!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
No Gap In Our Togetherness...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Nothing Beats Your Smile...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Our New Address!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Out Of Touch?
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Pleasant Memories.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Purrrfect Hugs!
08-Tháng 03-2010
Trang thứ 8 - Tổng số trang là 13:
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »


[ Home ]
Giới thiệu


Gửi cho bạn | Trợ giúp | Bảo vệ riêng tư | Nội quy | Liên hệ
© 2010 - 99LờiYêu.com thay lời trái tim muốn nói