Trang chủ Thiệp mới Gởi nhiều Điểm cao Sự kiện Trợ giúp Liên hệ

Xin chào Quý khách ( đăng nhập | Thành viên ) 21-Tháng 06-2018
Tìm kiếm


Sổ lịch
Tháng 06
17-23 Father's Day 20-06

Thiệp hay
See the top rated eCards

In Your Arms...
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

A Romantic Escape!
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

Have I Told You Yet...
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

Four Things I Would Love To...
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

I Owe You My Love.
08-Tháng 03-2010

Trang Chủ » Thiệp tình yêu » Thơ tình
xếp ngẫu nhiên | xếp theo chủ đề | trước đến sau | sau đến trước | mặc định

Ảnh ngẫu nhiên
See the top rated eCards
Send an ecard
All Day, All Night...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
My Heart Is Forever Yours!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Four Things I Would Love To...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
For Your Long Distance Love...
08-Tháng 03-2010

Thiệp
See the top rated eCards
Send an ecard
A Love Poem From The Heart!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Moment Without You...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Romantic Escape!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Romantic Poem!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Romantic Song From The...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Spanish Love Card For U!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
All Day, All Night...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
For Your Long Distance Love...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Four Things I Would Love To...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
From The Bottom of My Heart...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Have I Told You Yet...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I Owe You My Love.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I Want To Tell You Something...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I Will Love You Forever...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I'll Love You Forever!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
In Your Arms...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
In Your Arms... I Belong!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
In Your Eyes...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Love Is In The Air...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Love Notes!
08-Tháng 03-2010
Trang thứ 1 - Tổng số trang là 3:
1 2 3 »


[ Home ]
Giới thiệu


Gửi cho bạn | Trợ giúp | Bảo vệ riêng tư | Nội quy | Liên hệ
© 2010 - 99LờiYêu.com thay lời trái tim muốn nói