Trang chủ Thiệp mới Gởi nhiều Điểm cao Sự kiện Trợ giúp Liên hệ

Xin chào Quý khách ( đăng nhập | Thành viên ) 24-Tháng 11-2017
Tìm kiếm


Sổ lịch
Tháng 11
25-27 Happy Thanksgiving
Tháng 12
24-26 Christmas 25-12
Tháng 01
01-03 Internacional New Year!

Thiệp hay
See the top rated eCards

Make Our Absence Sweet...
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

A Heartfelt Message...
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

Miss Ya Love!
08-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

I Miss You So Much That It...
08-Tháng 03-2010

Trang Chủ » Thiệp tình yêu » Nhớ nàng
xếp ngẫu nhiên | xếp theo chủ đề | trước đến sau | sau đến trước | mặc định

Ảnh ngẫu nhiên
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss Having My Arms Around U...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss You My Sweetheart!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Three Words From The Heart.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Near Or Far... You're In My...
08-Tháng 03-2010

Thiệp
See the top rated eCards
Send an ecard
A Heartfelt Message...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Always In My Heart!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Brrr... I'm Cold And Lonely...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Going Bananas!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Haven't Felt This Way...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Hopeless!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I Miss You So Much That It...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I Miss You Soooooooo Very Much!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I Need You...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I Want To Be With You Forever!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I Wish You Were Here...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I Wonder If You Know...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
If Flowers Could Speak...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
In A Sky Full of Stars...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
It's Hard Staying Away...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Just A Bug Without You...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Long Distance Love...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Make Our Absence Sweet...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss Having My Arms Around U...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Miss Those Days!
08-Tháng 03-2010
Trang thứ 1 - Tổng số trang là 3:
1 2 3 »


[ Home ]
Giới thiệu


Gửi cho bạn | Trợ giúp | Bảo vệ riêng tư | Nội quy | Liên hệ
© 2010 - 99LờiYêu.com thay lời trái tim muốn nói