Trang chủ Thiệp mới Gởi nhiều Điểm cao Sự kiện Trợ giúp Liên hệ

Xin chào Quý khách ( đăng nhập | Thành viên ) 20-Tháng 11-2017
Tìm kiếm


Sổ lịch
Tháng 11
20-21 20-11 ngày nhà giáo VN
25-27 Happy Thanksgiving
Tháng 12
24-26 Christmas 25-12
Tháng 01
01-03 Internacional New Year!

Thiệp hay
See the top rated eCards

An Ideal Package For Two...
08-Tháng 03-2010

Trang Chủ » Thiệp tình yêu » Love Etc
xếp ngẫu nhiên | xếp theo chủ đề | trước đến sau | sau đến trước | mặc định

Ảnh ngẫu nhiên
See the top rated eCards
Send an ecard
Be Mine.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
The Way You Look Into My Eyes...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Spanish Love Ecard!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Romantic Ecard!
08-Tháng 03-2010

Thiệp
See the top rated eCards
Send an ecard
'You' Are My Magic Password!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Chinese Love Ecard!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Heartfelt E-wish...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Romantic Card!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Romantic Confession!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Romantic Ecard!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Romantic Greeting Card!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Secret Message!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Spanish Love Ecard!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Special Place In My Heart!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Super Cute Spanish Card.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
All I Wanna Say Is...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
An E-kiss Jus' 4 U!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
An Ideal Package For Two...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Be Mine.
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Can't Wait To Be With You!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Caring Thoughts!
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Even Though We've Not Seen...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Heart Disk Full Of Love...
08-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
I Miss Us!
08-Tháng 03-2010
Trang thứ 1 - Tổng số trang là 3:
1 2 3 »


[ Home ]
Giới thiệu


Gửi cho bạn | Trợ giúp | Bảo vệ riêng tư | Nội quy | Liên hệ
© 2010 - 99LờiYêu.com thay lời trái tim muốn nói