Trang chủ Thiệp mới Gởi nhiều Điểm cao Sự kiện Trợ giúp Liên hệ

Xin chào Quý khách ( đăng nhập | Thành viên ) 24-Tháng 06-2018
Tìm kiếm


Sub Categorias
Nụ cười (39) Ôm ấp (47) Trái tim đến trái tim (35) Nụ hôn (32) Thiên thần (19) Dể thương (38) Gấu nhồi bông (26)

Sổ lịch
Tháng 06
17-23 Father's Day 20-06

Thiệp hay
See the top rated eCards

A Heartfelt Message...
07-Tháng 03-2010

Trang Chủ » Thiệp đáng yêu
xếp ngẫu nhiên | xếp theo chủ đề | trước đến sau | sau đến trước | mặc định

Ảnh ngẫu nhiên
See the top rated eCards
Send an ecard
Like An Angel!
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
In My Arms!
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
A Cool Treat...
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Here's A Smile To Send!
07-Tháng 03-2010

Thiệp
See the top rated eCards
Send an ecard
What Is Cute?
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
When I Look Into Your Eyes...
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
When Two Hearts Beat As One...
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wish A Great Day!
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
Wishing You A Day...
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
With You!
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
You Are My Angel!
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
You Are So Cute...
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
You Are So Kissable...
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
You Sure Know How To Kiss...
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
You Turn Me On!
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
You're In Every 'Bit' Of My...
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
You're In My Thoughts!
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
You're Nothing But An Angel...
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
You're Too Nice For Words!
07-Tháng 03-2010
See the top rated eCards
Send an ecard
You've Touched My Life...
07-Tháng 03-2010
Trang thứ 12 - Tổng số trang là 12:
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


[ Home ]
Giới thiệu


Gửi cho bạn | Trợ giúp | Bảo vệ riêng tư | Nội quy | Liên hệ
© 2010 - 99LờiYêu.com thay lời trái tim muốn nói