Trang chủ Thiệp mới Gởi nhiều Điểm cao Sự kiện Trợ giúp Liên hệ

Xin chào Quý khách ( đăng nhập | Thành viên ) 18-Tháng 06-2018
Tìm kiếm


Sổ lịch
Tháng 06
17-23 Father's Day 20-06

Thiệp hay
See the top rated eCards

A Beautiful Birthday Message!
07-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

You Can Count On Us To Count...
07-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

Miles Apart But Always In My...
07-Tháng 03-2010

See the top rated eCards

Dẫn bóng qua đối thủ
09-Tháng 04-2010

See the top rated eCards

A Garden Of Wishes...
08-Tháng 03-2010

trợ giúp
Các ký hiệu tương ứng với từng biểu tượng
:-) = Smile
:-( = Sad
:-P = tong
8-) = cool
8-P = cooltong
8-O = coolmouth
8-( = coolsad
%-) = dazed
%-O = dazedmouth
%-( = dazedsad
%-P = dazedtong
:-O = mouth
;-) = wink
;-O = winkmouth
;-( = winksad
;-P = wink tong

*Lưu ý: tất cả chữ bên trên phải được viết Hoa (O and P)!

Bạn cũng có thể thêm các hiệu ứng vào thiệp bằng cách ghi trực tiếp các thẻ, như hướng dẫn bên dưới.

Ví dụ

[email]mail@mail.com[/email]=example@example.com
[b]ghi vào đây[/b]=ghi vào đây
[i]ghi vào đây[/i]=ghi vào đây
[u]ghi vào đây[/u]=ghi vào đây
[center]ghi vào đây[/center]=
ghi vào đây

Giới thiệu


Gửi cho bạn | Trợ giúp | Bảo vệ riêng tư | Nội quy | Liên hệ
© 2010 - 99LờiYêu.com thay lời trái tim muốn nói